திரு. டெரன்ஸ் குமார

துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி

Peoples Merchant Finance PLC (PMF) ஆனது 15 ஜூன் 2022 முதல் நடைமுறைக்கு வருமாறு நிறுவனத்தின் பிரதி பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாக திரு. டெரன்ஸ் குமார அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதை அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. திரு டெரன்ஸ் அவரது PMF நியமனத்துக்கு முன்னதாக சனச அபிவிருத்தி வங்கி PLCயில் தலைமை நிதி அதிகாரியாக பணியாற்றினார்.

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிதி, குத்தகை, பெருநிறுவன நிதி மற்றும் முதலீட்டு முகாமைத்துவம் ஆகியவற்றில் உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அளவிலும் பரந்துபட்ட நிபுணத்துவமும் சிறந்த கல்வி அடித்தளமும் கொண்ட இவர் ஒரு அனுபவமிக்க நிதித்துறை நிபுணராக மிளிர்கிறார். நிதி அறிக்கையிடல், வரிவிதிப்பு, மூலதன சந்தை பரிவர்த்தனைகளை கட்டமைத்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தல் ஆகியவற்றில் அவருக்கு விரிவான அனுபவம் உள்ளது. திரு. டெரன்ஸ் உள்ளக கட்டுப்பாடுகள், சட்ட வரைமுறை, இணக்கம் & நிதி இடர் மேலாண்மை ஆகியவற்றை வடிவமைப்பதில் ஒரு வலுவான பின்னணியைக் கொண்டவர். திரு. டெரன்ஸ், வணிகத் தேsவைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதிலும், அடையாளம் கண்டுகொள்வதிலும், பிரத்யேக சேவையினூடாக வணிகத்தின் தேவைகளை செயல்படுத்தக்கூடிய உத்திகளாக மாற்றுவதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். மேலும், அவர் சனச அபிவிருத்தி வங்கியில் கடமையாற்றிய காலத்தில், இலங்கையின் முதன்முறையாக டிஜிட்டல் தளத்தின் ஊடாக உரிமைப் பங்கு வழங்கலையும் முன்னெடுத்துச் செயற்படுத்தியுள்ளார்.

திரு. டெரன்ஸ் அவுஸ்திரேலியாவின் தெற்கு குயின்ஸ்லாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை வணிக நிர்வாகமானி பட்டத்தை (MBA) பெற்றுள்ளார். மேலும் அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் (ICASL) சக உறுப்பினராகவும், இலங்கை சான்றளிக்கப்பட்ட முகாமைத்துவ கணக்காளர் நிறுவகம் (CMASL), இலங்கையின் கணக்கியல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் சங்கம் (AAT) ஆகியவற்றின் உறுப்பினராகவும் மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் பட்டய முகாமைத்துவ கணக்காளர் (CIMA) பாடநெறியினை நிறைவு செய்தவராகவும் அமைக்கிறார்.

திரு. டெரன்ஸ் குமார

துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி

Peoples Merchant Finance PLC (PMF) ஆனது 15 ஜூன் 2022 முதல் நடைமுறைக்கு வருமாறு நிறுவனத்தின் பிரதி பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியாக திரு. டெரன்ஸ் குமார அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதை அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. திரு டெரன்ஸ் அவரது PMF நியமனத்துக்கு முன்னதாக சனச அபிவிருத்தி வங்கி PLCயில் தலைமை நிதி அதிகாரியாக பணியாற்றினார்.

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிதி, குத்தகை, பெருநிறுவன நிதி மற்றும் முதலீட்டு முகாமைத்துவம் ஆகியவற்றில் உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அளவிலும் பரந்துபட்ட நிபுணத்துவமும் சிறந்த கல்வி அடித்தளமும் கொண்ட இவர் ஒரு அனுபவமிக்க நிதித்துறை நிபுணராக மிளிர்கிறார். நிதி அறிக்கையிடல், வரிவிதிப்பு, மூலதன சந்தை பரிவர்த்தனைகளை கட்டமைத்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தல் ஆகியவற்றில் அவருக்கு விரிவான அனுபவம் உள்ளது. திரு. டெரன்ஸ் உள்ளக கட்டுப்பாடுகள், சட்ட வரைமுறை, இணக்கம் & நிதி இடர் மேலாண்மை ஆகியவற்றை வடிவமைப்பதில் ஒரு வலுவான பின்னணியைக் கொண்டவர். திரு. டெரன்ஸ், வணிகத் தேவைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதிலும், அடையாளம் கண்டுகொள்வதிலும், பிரத்யேக சேவையினூடாக வணிகத்தின் தேவைகளை செயல்படுத்தக்கூடிய உத்திகளாக மாற்றுவதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். மேலும், அவர் சனச அபிவிருத்தி வங்கியில் கடமையாற்றிய காலத்தில், இலங்கையின் முதன்முறையாக டிஜிட்டல் தளத்தின் ஊடாக உரிமைப் பங்கு வழங்கலையும் முன்னெடுத்துச் செயற்படுத்தியுள்ளார்.

திரு. டெரன்ஸ் அவுஸ்திரேலியாவின் தெற்கு குயின்ஸ்லாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை வணிக நிர்வாகமானி பட்டத்தை (MBA) பெற்றுள்ளார். மேலும் அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் (ICASL) சக உறுப்பினராகவும், இலங்கை சான்றளிக்கப்பட்ட முகாமைத்துவ கணக்காளர் நிறுவகம் (CMASL), இலங்கையின் கணக்கியல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் சங்கம் (AAT) ஆகியவற்றின் உறுப்பினராகவும் மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் பட்டய முகாமைத்துவ கணக்காளர் (CIMA) பாடநெறியினை நிறைவு செய்தவராகவும் அமைக்கிறார்.

திரு. யசஸ் ஆரியரத்ன

துணை பொது முகாமையாளர் – நிலையான வைப்புகள ; மற்றும் தங்கக் கடனகள்

திரு. ஆரியரத்ன, 2011ம் ஆண்டு துணைப் பொது முகாமையாளர் -வியாபார அபிவிருத்தி ஆக கம்பனியில் இணைந்தார். அவர் தற்போது நிலையான வைப்புகள், தங்கக் கடன் மற்றும் விளிம்பு வர்த ;தகத் திட்டங்களுக்குப் பொறுப்பாகவுள்ளார். இவர் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் முறையான பயிற்சிகளைப் பெற்றுள்ளதுடன சந்தைப்படுத்தல், விற்பனை, வங்கியியல், மற்றும் காப்புறுதித் துறைகளில் 24 வருடத்திற்கும் மேலான அனுபவத தையும் கொண்டுள்ளார். இவர் இலங்கை வங்கியில் தனது சேவையை ஆரம்பித்ததுடன் AIA இன்சூரன்ஸ் பிஎல்சி இல் பல முக்கிய பதவிகளையும் வகித்துள்ளார். திரு. ஆரியரத்ன , இலங்கை சந்தைப்படுத்தல் நிறுவகத்தின் (SLIM) சான்றளிக்கப்பட்ட உறுப பினர் என பதுடன் பக்கிங்ஹாம்~யர் நியூ
பல்கலைக்கழத்தின் (UK) MBA பட்டதாரியும் ஆவார். அவர் மேலும் INDETH நிறுவகத ;தின் அபிவிருத்தி உளவியல் டிப ;ளோமா என ;பவற்றையும் கொண்டுள்ளார். சர்வதேச LIMRA (USA) இனால் நடாத்தப்படும் AMTC பாடத்திட்டத்தையும் பூர்த்தி செய்துள்ளார்.

திரு. அமில கட்டுவாவல

துணை பொது முகாமையாளா கடன் மட்டும் நடவடிக்கைகள்

திரு. கட்டுவாவல, வங்கி மற்றும் நிதிக் கம்பனிகளில் தொழில் ஆற்றியதன் மூலம் 18 வருடங்களுக்கு மேலான அனுபவத ;தினைக் கொண்டுள்ளார். கடன் அனுமதி, கடன ; நிர்வாகம் மற்றும் வசூலிப்பு, கடன் ஆபத்து , புதிய விளை பொருள் அபிவிருத்தி, மூலோபாயத் திட்டமிடல், கடன் செயற்பாடுகள் மற்றும் பயிற்சி அளி;த ;தல் போன்ற துறைகளில் திறமைசாலி ஆவார். அவர் DFCC வங்கியில் பயிற்சி கடன் உத தியோகத்தராக தனது சேவையை ஆரம்பித்ததுடன் ஓரியன்ட் ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சி , ICICI வங்கி மற்றும் சொப்ட் லொஜிக் ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சி போன ;ற கம ;பனிகளில் கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி துறைகளில் முக ;கிய பதவிகளை வகித்துள்ளார். அமில ,கார்டிப ; மெற்றோபொலிட்டன் பல்கலைக் கழகத்தின் (UK) MBA பட்டம் மற்றும் இலங்கை வங்கியாளர் நிறுவகத்தின் கடன் நிர்வாக டிப்ளோமா என்பவற்றையும பெற்றுள்ளார். திரு. கட்டுவாவல தற்சமயம் கடன பிரிவு, தொழில் முனைவோர் நிதி வழங்கும் பிரிவு, முச்சக்கர வண்டி பிரிவு மற்றும் கம்பனியின் கடன் ரூ நிலையான வைப்புப் பிரிவு மற்றும் விளிம்பு வர்த ;தகம் என்பவற்றின் செயற்பாடுகளுக்கும் தலைமை வகிக்கின்றார்.

திரு. பாரத மஞ்சுள

துணைப் பொது முகாமையாளா – மனித வளம் மற்றும் நிர்வாகம்

திரு. மஞ்சுள, தலைமைத்துவம் மற்றும் சிரே~;ட முகாமைத்துவப் பதவிகளில் 20 வருடங்களிற்கும் மேலான
அனுபவத ;தை உள்நாட்டு மற்று வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் கொண்டுள்ளார். இவர் தகவல் தொழில் நுட்பம் தர மேலாண்மை, நிர்வாகம ;, மனிதவளம் மற்றும் சா ;ச்சைகளைத் தீர்த ;தல் என்பவற்றில் திறமையுடையவர். அவர் தனது சேவையை 1992இல் தாஜ் ஹோட்டல் குழுமத்தில் ஆரம்பித்ததுடன் பின்னர் டுபாயிலுள்ள லோட்டஸ் ஹொஸ்பிட்டாலிட்டி குழுமத்தில் நிறுவன மனிதவள முகாமையாளராக 05 ஹோட்டல்களை மேற்பார்வை செய்தார். அவர் றீட் லங்கா ஹோல்டிங்ஸ் பிறைவேட் லிமிட்டட்டில் குழும முகாமையாளர் – மனிதவளம் மற்றும் இணக்கப்பாடு ஆக சேவை புரிந்துள்ளார். இக் குழாமானது தேயிலை மற்றும் தேயிலை தொடர்புடைய ஏனைய உற்பத்திகள் மற்றும் சேவைகள் என்பவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளது. இவர் பார்ட்லீட் ஃபைனான ;ஸ் பிஎல்சி (Bartleet Finance PLC) இல் சிரே~;ட முகாமையாளர் – மனிதவளம் ரூ
நிர்வாகம் மற்றும் சொஃப ;ட் லொஜிக் ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சி இல் தலைவர் – மனிதவளம் ஆகவும் கடமையாற்றியுள்ளார்.

இவர் பல கற்கை நெறிகளைப் பூர்த்தி செய்துள்ளதுடன் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் மனித வளம், தகவல் தொழில் நுட்பம், கற்றலும் விருத ;தியும் மற்றும் வணிக மேலாண்மை போன்றவற்றில் பல பயிற்சிப் பட்டறைகளிலும் பங்குபற்றியுள்ளார். இனால் நடாத்தப்படும் சேல்ஸ் ஸ்டாட்டர் கிட் (Sales Starter Kit) ஐயும் பூர்த்தி செய்துள்ளார். TATA குவாலிட்டி மனேஜ்மென்ட் சேர்விசஸ் (TQMS) இந்தியா இன் உள்ளக
மதிப்ப Pட்டாளராக தகுதி பெற்ற முதலாவது இலங்கையர் இவர் ஆவார். இவர் சிலோன் ஹோட்டல் ஸ்கூல் கிறஜூவேட் அசோசியே~ன்(Ceylon Hotel School Graduate Association) (CHSGA) மற்றும் சார்ட்டர்ட் பேர்சனல் மனேஜ்மென்ட் நிறுவகம் (CIPM) என்பவற்றின் உறுப்பினர் என்பதுடன் TATA குவாலிட்டி மனேஜ்மென்ட் சேர்விசஸ் (TQMS) இந்தியா நிறுவகத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட உள்ளக மதிப்ப ட்டாளரும் ஆவார்.

திரு. டினில் பெரேரா

தலைவர் – கணணித்துறை (Digitalization)

திரு. டினில் பெரேரா, தொழில் நுட்ப முகாமைத்துவத்தில் அதிக அனுபவம் உள ளவர் என பதுடன் 30 வருடத்திற்கும் மேலான அனுபவத்தை வங்கித் துறையியல், தகவல் தொழில் நுட்ப சேவை முகாமைத்துவம், நடவடிக்கை முகாமைத்துவம், திட்ட முகாமைத ;துவம், தகவல் மைய முகாமைத்துவம ;, வாடிக்கையாளர் வங்கி நடவடிக்கைகள் மற்றும் கணணித ; திட்டங்கள் போன்ற துறைகளில் கொண்டுள்ளார்.

திரு. பெரேரா, தனது சேவையை இலங்கை ஸ்ரேண்டட் சார்ட்டட் வங்கியில் 1989ம ஆண்டில் ஆரம்பித்தார். கொமேர்~ல் பாங்க் ஒஃப் கட்டார் மற்றும் ஸ்ரேண்டட் சார்ட்டட் பாங்க் UAE என்பவற்றில் தகவல் தொழில் நுட்பப் பிரிவில் பல சிரே ட பதவிகளை வகித்தார். PMF இல் இணைவதற்கு முன்பாக சணச அபிவிருத்தி வங்கியில் பிரதான கணணி அதிகாரியாக (Chief Digital Officer) பணியாற்றினார். திரு. பெரேரா இலங்கை வங்கியாளர் நிறுவகத்தின் வங்கியாளர்களுக்கான இடைநிலை டிப்ளோமாவை பூர்த்தி செய்துள்ளார். மற்றும் அவர் சேர்ட்டிஃ பைட் புரொஜெக்ட் மனேஜ்மன்ட் புரபெனல் பணியாற்றினார். திரு. பெரேரா இலங்கை வங்கியாளர் நிறுவகத்தின் வங்கியாளர்களுக்கான இடைநிலை டிப்ளோமாவை பூர்த்தி செய்துள்ளார். மற்றும் அவர் சேர்ட்டிஃ ;பைட் புரொஜெக்ட் மனேஜ்மன்ட் புரபெ~னல் (Certified Project Management Professional) (PMP) என்பதுடன் புரொஜெக்ட் மனேஜ்மன்ட் நிறுவகத்தின் (PMI) உறுப்பினரும ; ஆவார்