எங்கள் நிதி தகவல் & KPI

ஆண்டு அறிக்கைகள்

PMF Annual Report 20222-2023

BI-ANNUAL FINANCIALS

2023 September 30

எங்கள் நிதி தகவல் & KPI

KPI As At 31st March 2021

QUARTERLY FINANCIALS

PMF Finance PLC quarterly accounts 3rd quarter 2023-2024

CREDIT RATING
REPORTS

Credit Rating Report 2021
AnnualReports Bi-AnnualFinancials QuarterlyFinancials KPIs Credit RatingReports

செய்திகள் மற்றும் புதுப்பிப்புகள்

Fixed Deposit Calculator

Monthly / Maturity Fixed Deposit CalculatorInterest per month :

RS: ............

Deposit amount:

Maturity deposit amount:

RS: ............

RS: ............

*Conditions Apply

Leasing Calculator

Leasing and hire purchasing
Monthly Rental:

RS: ............

*Conditions Apply

PMF நிதி நிறுவனத்திற்கு வரவேற்கிறோம்.

கடந்த 40 ஆண்டுகளாக, இலங்கையில் எண்ணற்றோரின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த அயராத அர்ப்பணிப்புடன் சிறந்த நிதி சேவைகளை வழங்கி வருகிறோம். உங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய வழிகாட்டியாக, உங்கள் செல்வத்தை திறமையாக நிர்வகித்து, உங்கள் மூலதனத்தை பெருக்க உதவும் அனுபவமிக்க தீர்வுகளை வழங்குகிறோம்.

ONLINE INQUIRIES

Get in touch with us today

    Call Now