எங்கள் நிதி தகவல் & KPI

ஆண்டு அறிக்கைகள்

PMF Annual Report 2022-2023

BI-ANNUAL FINANCIALS

2023 September 30

எங்கள் நிதி தகவல் & KPI

KPI As At 31st March 2021

QUARTERLY FINANCIALS

PMF Finance PLC quarterly accounts 3rd quarter 2023-2024

CREDIT RATING
REPORTS

Credit Rating Report 2021
AnnualReports Bi-AnnualFinancials QuarterlyFinancials KPIs Credit RatingReports

செய்திகள் மற்றும் புதுப்பிப்புகள்

நிலையான வைப்பு கணிப்பான்

மாதாந்திர / முதிர்வுற்ற நிலையான வைப்பு கணிப்பான்மாத வட்டி:

ரூபா : ............

வைப்பு தொகை:

Maturity deposit amount:

ரூபா : ............

ரூபா : ............

*நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது

குத்தகை கணிப்பான்

குத்தகை மற்றும் வாடகைக்கு வாங்குதல்
மாதாந்திர வாடகை:

ரூபா : ............

*நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டது

PMF நிதி நிறுவனத்திற்கு வரவேற்கிறோம்.

கடந்த 40 ஆண்டுகளாக, இலங்கையில் எண்ணற்றோரின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த அயராத அர்ப்பணிப்புடன் சிறந்த நிதி சேவைகளை வழங்கி வருகிறோம். உங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய வழிகாட்டியாக, உங்கள் செல்வத்தை திறமையாக நிர்வகித்து, உங்கள் மூலதனத்தை பெருக்க உதவும் அனுபவமிக்க தீர்வுகளை வழங்குகிறோம்.

ஓன்லைன் விசாரணைகள்

இன்றே எங்களைத்

தொடர்புகொள்ளவும்

    கொள்ளவும்

    Call Now