අතුල බණ්ඩාරනායක මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – අවදානම් සහ කළමණාකරණ තොරතුරු පද්ධති (MIS)

අතුල මහතා මූල්‍ය, උපාය මාර්ගික සැළසුම්කරණය සහ කළමණාකරණ තොරතුරු පද්ධති (MIS) ක්ෂේත්‍රයන් හි වසර 17ක පළපුරුද්දක් ලබා ගෙන ඇත. “සන් මැච් සමාගමේ” රැකියා දිවිය ඇරඹු ඔහු “අර්ල් කෝට් සමාගම් සමූහයේ, ඇසෙට් ලයින් ලීසිං සහ ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සි” යන සමාගම්වල ප්‍රධාන තනතුරු දරා ඇත.

ඔහු “සදර්න් ක්වීන්ස්ලන්ඩ්” විශ්ව විද්‍යාලයේ මූල්‍ය විෂය සම්බන්ධව විශේෂීකරණය සහිත ව්‍යාපාර පරිපාලන ශාස්ත්‍රපති උපාධිය, ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව, ව්‍යාපාර සහ ගණකාධිකරණ එක්සිකිව්ටිව් ඩිප්ලෝමාව සහ IBSL ණය කළමණාකරණ ඩිප්ලෝමාව හිමිකරගෙන සිටි. කල්බදු සහ කුලීපිට මිළදී ගැනීම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සහ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරින්ගේ ආයතනයේ වරලත් බදු උපදේශක සහතික පත්‍ර ශ්‍රේණිය ඔහු සතුය. ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහතික ලත් කළමණාකරණ ගණකාධිකාරි ආයතනයේ සාමාජිකයෙකි. (CMA – Australia)

ශ්‍යාමලි ප්‍රේමරත්න මහත්මිය

නියාමන අනුකූලතා නිලධාරිණිය

ප්‍රේමරත්න මහත්මිය අවධානම් සහ නියාමන අනුකූලතා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 5 කට අධික පළපුරුද්දක් සතුය. ඇයගේ රැකියා දිවිය ඇරඹුවේ “ක්‍රෙස්ටන් MNS & Co. හි විගණන අභ්‍යාසලාභිණියක් ලෙස අරඹා පසු කාලීනව ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සි හි අවදානම් සහ නියාමන අනුකූලතා නිලධාරිණිය වශයෙන් සහ ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සි හි සහකාර කළමණාකාරිණි (අවදානම් සහ අනුකූලතා) වශයෙන් කටයුතු කළාය. ඇය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වාණිජ විද්‍යාවේදි විශේෂ උපාධිය සහ ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ බැංකු සංකලිත අවදානම් කළමණාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක්ද හිමි කරගෙන ඇත. ඇය ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනයේ ගණකාධිකරණ සහ ව්‍යාපාර පිළිබඳ සහතික පත්‍ර ලාභිනියකි.

ප්‍රභාත් ජයකොඩි මහතා

අභ්‍යන්තර විගණන අංශ ප්‍රධානි

විගණනය, අභ්‍යන්තර පාලන සහ අවදානම් කළමණාකරණය පිළීබඳ වසර 14කට අධික කාලයක පළපුරුද්දක් ප්‍රභාත් මහතා සතුය. අභ්‍යාසලාභි ගණකාධිකාරිවරයෙක් වශයෙන් ඔහු ප්‍රයිස් වෝට කූපර්ස් (PWC) ආයතනයට බැඳුණු අතර, විගණන සහ උපදේශන සේවා, ඇඟළුම්, සෞඛ්‍ය සේවා සහ මූල්‍ය සේවා ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි මහ පරිමාණ සංවිධානයන්හි ප්‍රධාන කළමණාකාර තනතුරු දරා ඇත. ඔහු අභ්‍යන්තර විගණන අංශ ප්‍රධානි ලෙස පත් වීමට පෙර පීපල්ස් මචන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ විගණන කමිටුවේ උපදේශක වරයෙක් වශයෙන්ද කටයුතු කරන ලදි. ඔහු එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමණාකරණ ගණකාධිකාරි ආයතනයේ (CIMA – UK) ආශ්‍රිත සාමාජිකයෙකි.

සහන් රොද්‍රිගු මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි – ණය අයකර ගැනීම්, නීති සහ නිශ්චල දේපල

PMFහි ණය අයකර ගැනීම් සහ නීති මෙහෙයුම් කටයුතු, සම්පූර්ණයෙන්ම රොද්‍රිගු මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවේ. ඔහුට විශේෂයෙන් අයකිරීම් සහ නීති මෙහෙයුම් අංශ කේන්ද්‍රගතව, මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 16කට අධික පුළුල් පළපුරුද්දක් ඇත. ඔහු සිය රැකියා ජීවිතය අරඹන්නේ සෙලාන් මචන්ට් ලීසිං ලිමිටඩ්හි බැංකු සහකාරවරෙයකු ලෙසය. ඔහු සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සි හි සේවය කර, ඉකුත් වසර 12ක කාලයක් තුල සොෆ්ට් ලොජික් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සි හි විවිධ තනතුරු දරා ඇත.

එක්සත් රාජධානියේ කාඩිෆ් මෙට්‍රොපොලිටන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලන ශාස්ත්‍රපති පශ්චාත් උපාධියද, ණය කළමණාකරණ ආයතනයේ ණය කළමණාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවද, කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලයේ NCC ජාත්‍යන්තර ඩිප්ලෝමාවද ඔහු සතුය. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ණය කළමණාකරණ ආයතනයේ ආශ්‍රීත සාමාජිකයෙකි.